راه اندازی خط شستشو و رنگ رادیات پنل

شرکت اصفهان کوره کاران درسال 1396  خط عظیم رنگ رادیات پنل فولادی شرکت آبنوس(صنایع گیتی پسند)را راه اندازی نمود  

news 01.jpg