سیستمهای شستشو و آماده سازی قطعات

بازگشت 

وان های شستشوی دیپ

تونل های شستشو کامپکت(جربی گیر و فسفاته توام)

تونل های شستشو و رنگ با قابلیت پاس کردن تست سالت اسپری بالای 1000 ساعت

کابین های شستشوی کوچک

انواع آب پرانها

فن های تخلیه بخارات

انواع نازل های پاشش مواد

مشاوره در تهیه و ترکیب و استفاده از مواد شستشو شامل: انواع پری تریتمنت ها.چربی گیر های معمولی و چربی گیر های نانو. انواع فسفاته ها و انواع نیترات ها و پسیویشن ها...

کوره و تجهیزات پخت